Методика навчання учнів молодших класів вмінням керувати основними параметрами рухів

В. І. Мірошниченко, М. В. Годун

Анотація


Встановлено, що анатомо-фізіологічні, психологічні і вікові особливості, які притаманні дітям молодших класів, є сприятливою передумовою для якісного навчання їх фізичним вправам. Вказується на необхідність врахування педагогічних умов, що впливають на формування рухових навичок


Повний текст:

PDF

Посилання


Мірошниченко В.І., Ніжевська Т.В. Особливості формування умінь дітей 7-9 років оцінювати окремі параметри руху /Мірошниченко В.І., Ніжевська Т.В. // Теорія та практика фізичного виховання. — 2003 — №4. — С 24—26.

Худолей О.Н. Влияние показателей управления движениями и сенсомоторики на обучение упражнениям гимнастов 8—10—летнего возраста // Физическое воспитание детей и молодежи. — Киев, Здоров’я, 1984. — вып. 10. — С. 15—17.

Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнастов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. — Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.

Худолій О.М., Планування експерименту в дослідженні процесу підготовки юних гімнастів / Худолій О.М., Карпунець Т.В. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2002—№ 4. — С. 2—8. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2002.4.73

Худолій О.М. Педагогічний експеримент //Теорія та методика фізичного виховання. — Харьков: ОВС, 2010. — № 12.

Khudolii O.M., Titarenco A.A., The effectiveness of development programming strength in primary school children. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 83-88. doi:10.6084/m9.figshare.744827


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.