Особливості формування вмінь дітей молодшого шкільного віку керувати основними характеристиками рухів

В. І. Мірошниченко, О. М. Губський

Анотація


Отримані результати дослідження вказують на можливість та необхідність навчання дітей 7 років вмінням керувати основними характеристиками рухів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнастов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. — Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.

Худолей О.Н. Влияние занятий спортивной гимнастикой на изменение показателей сенсомоторики и управления движениями у детей и подростков / Худолей О.Н. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць / За ред. С.С. Єрмакова. — Харків, 2004. — № 24. — С. 93—99.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.