Особливості розвитку координації у школярів молодших класів

C. І. Марченко, Б. А. Бережняк

Анотація


Виходячи із отриманих даних динаміки розвитку координаційних здібностей можемо стверджувати, що необхідна розробка методики диференційованого фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем координаційної підготовленості. Дітей, що не займаються спортом і мають середні й низькі показники фізичної підготовленості, варто орієнтувати не на виконання середньовікових нормативів, а на поліпшення особистих результатів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дешле С. А. Развитие ловкости у младших школьников / С. А. Дешле, В.В. Черняев // Физическая культура в школе. — 1982. — №8. — С. 26-29.

Мохова Л. Н. О взаимосвязи экологического воздействия и физических упражнений / Л. Н. Мохова, В. Г. Камалетдинов // Проблемы оптимизации учебно-воспитательного процесса в ИФК : науч.-метод. конф., — Челябинск : ЧГИФК, 1995. — 176 с.

Скалій Т. В. Педагогічний контроль розвитку координаційних здібностей дітей і підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Т. В. Скалій. — Харків, 2006. — 22 с.

Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнастов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. — Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.

Khudolii O.M., Titarenco A.A., The effectiveness of development programming strength in primary school children. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 83-88. doi:10.6084/m9.figshare.744827


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.