Вплив показників функціональної та рухової підготовленості на рівень навченості фізичним вправам учнів середнього шкільного віку

Т. І. Партола

Анотація


Для ефективного навчання фізичним вправам хлопців, необхідно підвищувати рівень рухової підготовленості, що підтверджено наявністю статистично достовірних взаємозв’язків між показниками тестів, які характеризують рівень розвитку координаційних, силових та швидкісно-силових здібностей.


Ключові слова


координаційні здібності; середній шкільний вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Навчальна програма. Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи / Круцевич Т.Ю. 2012.

Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. — 2-е вид., випр.. — Харків «ОВС», 2008.

Худолій О.М., Педагогічна практика в школі. Повідомлення II. / Худолій О.М., Іващенко О.В.// Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал.- Харків: ОВС, 2011. — №9. — С.19-32. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.9.740

Худолій О.М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2008. — № 9. — С. 19—34. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2008.9.454

Худолій О.М. Методи фізичного виховання // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2009. — № 1. — С. 19—27. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2009.1.487

Худолій О.М. Технологія навчання гімнастичним вправам. Доповідь 1. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2009. — № 8. — С. 19—34.

Худолій О.М. Технологія навчання гімнастичним вправам. Доповідь 2. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2009. — № 9. — С. 19—34. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2009.9.562

Худолій О.М. Аналіз вкладу фізіологічних та психологічних теорій формування рухових навичок у розвиток теорії навчання гімнастичним вправам // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць / За ред. С.С. Єрмакова. — Харків, 2010. — № 6. — С. 136—141.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.