Порівняльна характеристика рухової підготовленості учнів середніх класів

О. В. Іващенко, С. О. Підбуцький, Г. П. Шепеленко

Анотація


Нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну функцію входять змінні 12, 10, 6: чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про можливість класифікації сттевих відміностей школярів дев’ятих класів на основі тестування координаційної і силової підготовленості хлопців і дівчат.


Повний текст:

PDF

Посилання


Іващенко О.В. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів / Іващенко О.В., Пелепенко О.В.// Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2011. — № 10. — С. 3—9. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.10.743

Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М.// Теорія і практика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2001. — № 1.— С. 3—12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолій О.М., Тітаренко А.А. Ефективність програмування розвитку сили у школярів молодших класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2013. — No 7 — С. 83-88. doi:10.6084/m9.figshare.744827

Khudolii O.M., Titarenco A.A., The effectiveness of development programming strength in primary school children. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 83-88. doi:10.6084/m9.figshare.744827


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.