Особливості рухової і функціональної підготовленості хлопчиків 8—9 класів

О. В. Іващенко, О. М. Худолій, О. В. Михайленко

Анотація


У факторній структурі підготовленості хлопчиків 8—9 класів пріоритетне місце займає силова, функціональна і координаційна підготовленість. Аналіз спільностей показує, що запропонована батарея тестів є інформативною.


Ключові слова


рухова підготовленість; швидкісно-силова підготовленість; хлопці 8-9 класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Іващенко О.В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / Іващенко О.В., Дуднік З.М.// Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2011. — № 8. — С. 3—5. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.8.727

Іващенко О.В. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів / Іващенко О.В., Пелепенко О.В.// Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2011. — № 10. — С. 3—9. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.10.743

Іващенко О.В. Методика розвитку сили у школярів старших класів / Іващенко О.В., Давиденко Є.М. // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали IV електронної наукової конференції (24 квітня 2009 р. м. Харків / За ред. Худолія О.М. — Харків: ОВС, 2009. — С. 42—44. Режим доступу:http://mizna.ru/docs/6/5648/conv_1/file1.pdf#page=42

Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М.// Теорія і практика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2001. — № 1.— С. 3—12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолій О.М., Тітаренко А.А. Ефективність програмування розвитку сили у школярів молодших класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2013. — No 7 — С. 83-88. doi:10.6084/m9.figshare.744827

Khudolii O.M., Titarenco A.A., The effectiveness of development programming strength in primary school children. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 83-88. doi:10.6084/m9.figshare.744827


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.