Розвиток витривалості школярів середніх класів засобами велотуризму

Ж. Л. Козіна, С. О. Триполка, Марек Кржемінські, П. А. Ободовський, О. О. Поляков, О. В. Козін, С. В. Козін

Анотація


Розроблено методику розвитку витривалості школярів середніх класів, яка передбачає застосовування комплексу засобів велотуризму. Комплекс складається з 2-х частин: комплексна дистанція «тріал і фігурне водіння велосипеда» і велопохід; особливістю походу є те, що окрем розвитку витривалості, він вирішував завдання виховного та освтнього характеру шляхом ознайомлення з цікавими місцями Слобожанщини, зустрічами з цікавими людьми тощо;

Показано, що авторська методика комплексного розвитку витривалості, що поєднує засоби фігурного вождіння та велопоходу, є більш ефективною у порівнянні з традиційною методикою розвитку витривалості школярів середніх класів, яка містить виключно подолання дистанцій; виявлено, що застосування комплексної методики розвитку витривалості школярів середніх класів сприяє підвищенню часу затримки дихання за пробами Штанге, Генчі, Серкіна, а також зменшенню ЧСС спокою, ЧСС після стандартного навантаження та підвищенню якості відновлення працездатності.


Ключові слова


витривалість; стандартне навантаження; школярі середніх класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Булашев А.Я Спортивный туризм. Учебное пособие.Харьков, ХаГИФК,1999.

Булашев А.Я., Каплина Л.И. Туристско-географическое районирование Украины / А.Я.Булашев, Л.И. Каплина // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2008. — N 11. — С. 11-16.

Васильев Ю.К. Экстремальный туризм на примере велопохода VI категории сложности по Тянь-Шаню / Ю.К. Васильев, В.М.Лабскир, А.И. Любиев // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 48-51.

Васильев Ю.К. Развитие экологической культуры студентов на занятиях по туризму / Васильев Ю.К., Козина Ж.Л., Козин А.В. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред. Ермакова С.С. — Харьков: ХГАДИ (ХХПИ),2009. — №4. С.37-46.

Велосипедний туризм (методичний посібник) / Жданович О.В. -Ужгород — 2010. 247 с.

Козина Ж.Л. Методологические принципы изложения учебной дисциплины «Организация краеведческо-туристской деятельности» с применением информационных технологий / Козина Ж.Л., Должко Ф.Н., Лидо А.С. // Физическое воспитание студентов // научный журнал. — Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2011. — №4. — С. 44-27.

Козина Ж.Л. Применение информационных технологий при изложении здоровьесберегающих дисциплин (на примере курса «Организация краеведческо-туристической деятельности» на факультетах физического воспитания педагогических вузов / Козина Ж.Л., Коломиец Н.А., Антонов О.В. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова С.С. — Харьков: ХДАДИ (ХХПИ), 2008. — № 6. — С. 20-26

Козина Ж.Л. Применение информационных технологий при изложении здоровьесберегающих дисциплин (на примере курса «Организация краеведческо-туристической деятельности» на факультетах физического воспитания педагогических вузов) / Козина Ж.Л., Коломиец Н.А., Антонов О. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова С.С. — Харьков: ХДАДИ (ХХПИ), 2008. — № 6. С. 20

Ободовський П.А. Найцікавіший велосипедний маршрут через всю Харківську область, (методичні рекомендації) / Ободовський П.А., Поляков О.О., Мазалова О.О., ст. 27-46.

https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=спортивний+туризм

https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&q=спортивний+туризм+та+його+види&oq=спортивний+туризм


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.