Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2018 КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ДІВЧАТ 5-7 КЛАСІВ Анотація   PDF
Ольга Іващенко, Олег Худолій, Володимир Приходько, Мирослава Цеслицька
 
Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Керування рухами людини в спорті Анотація   PDF
А. О. Лопатьєв, В. М. Трач, К. Бретц
 
2010 Когнитивная компьютерная графика как средство интерпретации биоциклических процессов в сфере физического воспитания и спорта высших достижений Анотація   PDF (Русский)
Ю. В. Човнюк
 
№ 7 (2011): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Комп’ютерне моделювання моніторингу знань студентів вищих навчальних закладів фізичної культури Анотація   PDF
В. С. Ашанін, Л. В. Філенко, М. С. Нестеренко
 
Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Комплексні показники технічної підготовленості стрільців із лука високої кваліфікації Анотація   PDF
С. В. Антонов
 
№ 8 (2012): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Концентрована увага та спритність, як професійні якості працівника ОВС Подробиці   PDF
С. М. Доскаленко
 
Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків Анотація   PDF
О. М. Худолій, О. В. Іващенко
 
№ 8 (2012): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Координационные способности курсантов системы вузов МВД Украины и особенности их проявления в экстремальных ситуациях профессионально-служебной деятельности Подробиці   PDF
А. В. Галич
 
2018 МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ПЕРІОДИЧНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ПРИТАМАННИХ СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Галина П’янило, Олена Гапка
 
2018 МЕХАНІКО–МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТРІЛЕЦЬ – ЛУК Анотація   PDF
Ігор Заневський
 
2018 МОДЕЛЮВАННЯ ХОДИ ЛЮДИНИ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ЕКЗОСКЕЛЕТОМ Анотація   PDF
Мирослав Демидюк, Богдан Литвин
 
Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Методичний прийом залучення механізмів керування типу «рухи без мети» як засіб формування ефективних рухових навичок стрільців Анотація   PDF
О. М. Калиніченко, А. О. Лопатьєв
 
2010 Моделирование в области механики человека: физические закономерности, определяющие взаимосвязь размеров, массы тела и скорости спортивного плавания Анотація   PDF
Ю. В. Човнюк
 
Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Моделирование просесса физического воспитания с использованием не спортивного инвентаря (Russian) Анотація   PDF
В. Г. Клименченко
 
Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Модель оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів фізичного виховання з дисципліни «ритміка і хореографія» Подробиці   PDF
Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова
 
Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Модель оцінювання рухової активності школярів Подробиці   PDF
Ю. О. Павлова
 
Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Модель проби руф’є з урахуванням віку пацієнта Подробиці   PDF
І. П. Заневський, Л. Г. Заневська
 
Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Модель ретестової надійності, альтернативна моделі внутрікласової кореляції Анотація   PDF
І. П. Заневський, Л. Г. Заневська
 
Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Модель ігрового засобу формування теоретичної підготовленості фехтувальників (на прикладі відомих фехтувальників світу) Подробиці   PDF
М. Пітин, О. Задорожна
 
№ 7 (2011): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Модельні морфологічні характеристики спортсменів окремих видів спорту швидкісно-силового характеру тренувального процесу Анотація   PDF
С. М. Маєвська, М. Я. Гриньків, Л. С. Вовканич, Г. К. Старостюк
 
Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Модельні характеристики психо-фізіологічних якостей автогонщиків-ралістів різної кваліфікації Анотація   PDF
О. В. Кувалдіна
 
№ 8 (2012): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Моделювання енергетичних процесів біомеханічної системи «вершник-кінь» Анотація   PDF
Ігор Половніков, Богдан Виноградський
 
№ 8 (2012): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Моделювання змагальної діяльності жінок, які спеціалізуються у важкій атлетиці Анотація   PDF
В. Д. Мартин, А. О. Лопатьєв, М. І. Дзюбачик
 
№ 8 (2012): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Моделювання методичної системи навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів Анотація   PDF
Ю. В. Васьков
 
№ 8 (2012): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті Моделювання мотиваційних ситуацій у спорті вищих досягнень Анотація   PDF
А. П. Власов, В. В. Лукашук, В. В. Сидорук
 
26 - 50 з 113 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>