Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті

Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті: Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції (28 лютого 2013 року,  м. Львів—Харків)  Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2013. — 48 с.


Зміст

Статті

В. В. Іваночко
PDF
5-7
Модель оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів фізичного виховання з дисципліни «ритміка і хореографія»
Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова
PDF
7-10
О. М. Калиніченко, А. О. Лопатьєв
PDF
10-13
Феномен ката в кіокушинкай карате, як засіб формування особистості та фізичного і психічного відновлення висококваліфікованих спортсменів
Б. М. Кіндзер
PDF
13-15
Модель оцінювання рухової активності школярів
Ю. О. Павлова
PDF
15-18
Модель проби руф’є з урахуванням віку пацієнта
І. П. Заневський, Л. Г. Заневська
PDF
18-20
Характеристика моделі інформаційно-пропагандистської діяльності організацій сфери фізичного виховання та спорту для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять
Н. Семаль, І. Грибовська, В. Грибовський
PDF
20-23
Модель ігрового засобу формування теоретичної підготовленості фехтувальників (на прикладі відомих фехтувальників світу)
М. Пітин, О. Задорожна
PDF
23-25
Л. Крайник, В. Ткачек, С. Прийма, А. Шевчук
PDF
26-29
Тенденції розвитку жіночого футболу як олімпійського виду спорту
А. Литвинець, А. Ковалишин
PDF
Особливості становлення Маккабіад як регіонального спортивного заходу під егідою МОК
А. Литвинець, М. Стефаник, І. Литвинець
PDF
31-34
Інформаційні аспекти складно координаційних рухів у стрілецьких видах спорту
А. П. Власов, А. О. Лопатьєв, В. М. Трач, М. В. Івашко, К. Бретц
PDF
34-38
О. М. Худолій, Д. Т. Мірошниченко
PDF
38-40
О. М. Худолій, О. В. Іващенко
PDF
40-44
Ж. О. Цимбалюк, О. Г. Піддубний, А. І. Маракушин, В. Н. Кирпенко
PDF
44-47