Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (12—15 травня 2015 року, м. Львів—Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2015. — 95 с

 

Зміст

Статті

А. О. Лопатьєв, А. П. Власов, В. М. Трач, Д. В. Попов
PDF
3-7
О. В. Кувалдіна, Л. І. Рибак, О. Ю. Рибак
PDF
8-10
О. М. Калиніченко, А. О. Лопатьєв
PDF
11-14
О. В. Кувалдіна
PDF
15-18
А. П. Власов, А. О. Лопатьєв, І. Мандрик
PDF
19-22
С. П. Незгода, В. А. Дмитрук
PDF
23-26
О. П. Крайнюк
PDF
27-30
Б. Виноградський, Джасім Аль-Убаїді
PDF
31-33
А. П. Власов, М. В. Івашко
PDF
34-38
С. В. Антонов, А. П. Демічковський, А. О. Лопатьєв, В. В. Ткачек
PDF
39-43
Ольга Іващенко, Олег Худолій, Тетяна Єрмакова, Мирослава Цеслицка, Блажей Станкевич, Радослав Мушкета
PDF
44-49
О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко
PDF
50-55
О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко
PDF
56-61
О. О. Капкан
PDF
62-64
Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова
PDF
65-68
В. Є. Куделко, О. О. Сластіна
PDF
69-72
В. Г. Клименченко
PDF
73-75
О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк, А. В. Мусієнко
PDF
76-78
І. П. Заневський
PDF
79-82
Я. Д. П’янило, Г. М. П’янило, М. Є. Васюник, І. Р. Васюник
PDF
83-87
Я. Д. П’янило, В. Г. Собко, Г. М. П’янило
PDF
88-92