Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

Щорічна міжнародна наукова конференція

Організатори конференції: Львівський державний університет фізичної культури, Науково-дослідний інститут ЛДУФК,

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ,  ОіЛФК, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання»

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  1. Моделювання як ефективний метод пізнання складних об’єктів і процесів у сфері фізичної культури.
  2. Моделювання складних біомеханічних систем у сфері спорту, фізичного виховання.
  3. Моделювання в області механіки людини.
  4. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні.
  5. Моделювання різних сторін підготовленості спортсменів.
  6. Моделювання та технічні засоби.
  7. Моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у школярів на уроках фізичної культури.
  8. Моделювання навчальної діяльності студентів фізкультурних навчальних закладів.

Робочі мови: українська, російська.


Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (12—15 травня 2015 року, м. Львів—Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2015. — 95 с

 

Зміст

Статті

А. О. Лопатьєв, А. П. Власов, В. М. Трач, Д. В. Попов
PDF
3-7
О. В. Кувалдіна, Л. І. Рибак, О. Ю. Рибак
PDF
8-10
О. М. Калиніченко, А. О. Лопатьєв
PDF
11-14
О. В. Кувалдіна
PDF
15-18
А. П. Власов, А. О. Лопатьєв, І. Мандрик
PDF
19-22
С. П. Незгода, В. А. Дмитрук
PDF
23-26
О. П. Крайнюк
PDF
27-30
Б. Виноградський, Джасім Аль-Убаїді
PDF
31-33
А. П. Власов, М. В. Івашко
PDF
34-38
С. В. Антонов, А. П. Демічковський, А. О. Лопатьєв, В. В. Ткачек
PDF
39-43
Ольга Іващенко, Олег Худолій, Тетяна Єрмакова, Мирослава Цеслицка, Блажей Станкевич, Радослав Мушкета
PDF
44-49
О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко
PDF
50-55
О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко
PDF
56-61
О. О. Капкан
PDF
62-64
Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова
PDF
65-68
В. Є. Куделко, О. О. Сластіна
PDF
69-72
В. Г. Клименченко
PDF
73-75
О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк, А. В. Мусієнко
PDF
76-78
І. П. Заневський
PDF
79-82
Я. Д. П’янило, Г. М. П’янило, М. Є. Васюник, І. Р. Васюник
PDF
83-87
Я. Д. П’янило, В. Г. Собко, Г. М. П’янило
PDF
88-92