Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали VIII Міжнародної електронної наукової конференції

Зміст

Статті

О. В. Іващенко, Л. В. Андріїшина
PDF
3-5
О. М. Худолій, І. Є. Соляник
PDF
5-6
Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат 6—7 класів
О. В. Іващенко, В. Ю. Веремеєнко
PDF
6-8
Особливості розвитку швидкісної сили у школярів молодших класів
О. М. Худолій, Д. Т. Мірошниченко, В. Ю. Водоріз
PDF
8-10
Порівняльна характеристика рухової підготовленості учнів середніх класів
О. М. Худолій, К. С. Галічева
PDF
10-13
О. М. Худолій, К. Я. Дашкіна
PDF
Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів
О. М. Худолій, О. А. Макарова
PDF
16-18
Функціональна підготовленість студентів- спортсменів різних спеціалізацій
П. Ю. Мірошниченко
PDF
18-19
Особливості методики оцінки тренувальних навантажень у юних гімнасток
О. В. Іващенко, О. М. Худолій, А. В. Овчаренко
PDF
19-26
Особливості початкової підготовки юних гімнастів
О. В. Іващенко, О. М. Худолій, К. Є. Протасенко
PDF
26-31
Особливості рухової п ідготовленості учнів 6—7 класів
О. М. Худолій, М. С. Суздалова
PDF
31-32
Особливості фізичної працездатності студенток — спортсменок
О. М. Худолій, Н. В. Табурчак
PDF
32-35
Методика використання ігрових вправ на уроках фізичної культури з баскетболу в молодших класах
О. В. Іващенко, А. П. Денисенко, Р. В. Яворський
PDF
35-38
Вплив засобів тхеквондо на рівень розвитку гнучкості хлопчиків молодшого шкільного віку
Н. М. Санжарова, М.. В. Попова
PDF
38-40
Оптимізація фізичної підготовки учнів старших класів засобами силової аеробіки
Н. М. Санжарова, Т. М. Кропивка
PDF
40-42
Методика навчання точнісно-цільовим рухам учнів молодших класів
В. І. Мірошниченко, Я. І. Гурін
PDF
42-44
Методика навчання дітей 9 років вмінням керувати основними параметрами рухів
В. І. Мірошниченко, К. В. Курочка
PDF
44-46
Особливості формування вмінь школярів 9 років оцінювати основні характеристики рухів
В. І. Мірошниченко, Е. Мамєдов
PDF
47-49
Організаційно-методичні аспекти застосування рухливих ігор на уроках фізичної культури в молодших класах
В. І. Мірошниченко, М.. М. Цепа
PDF
49-51
Методика розвитку витривалості учнів старших класів на уроках фізичної культури
В. І. Мірошниченко, Б. М. Шевченко
PDF
51-53
Вплив різних ігрових режимів на розвиток рухових здібностей школярів молодших класів
С. І. Марченко, А. Б. Косяк
PDF
53-56
Фізичний розвиток як складова комплексної оцінки стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку
С. І. Марченко, Т. М. Шумейко
PDF
57-59
Особливості розвитку координаційних здібностейшколярів старших класів
С. І. Марченко, О. С. Якименко
PDF
57-59
Проблема розвитку педагогічної компетентності та професійної майстерності вчителів фізичної культури
О. І. Соломко
PDF
64-66
Використання вправ вольової гімнастики в процесі фізичного виховання старшокласників
Т. М. Кравчук, О. В. Чуркін
PDF
66-69
Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць
Т. М. Кравчук, О. С. Курочка
PDF
69-71
Застосування сучасних інтерактивних засобів навчання для тактичної підготовки гравців в студентських баскетбольних командах
Ж. Л. Козіна, А. Логвиненко
PDF
71-75
Закономірності розвитку фізичних якостей дівчаток 11—15 років
Ж. Л. Козіна, Н. Попова
PDF
75-77
Оптимізація фізичної підготовки юних футболістів 11—12 років
Ж. Л. Козіна, О. Пугунець
PDF
77-80
Вплив занять футболом на інтегральний розвиток школярів середніх класів
Ж. Л. Козіна, О. Середа
PDF
80-82
Особливості об'єктивних і суб›єктивних показників напруженості навантаження у баскетболісток різного віку, амплуа та різної кваліфікації
Ж. Л. Козіна, І. Ширяєва
PDF
83-87
Характеристика мотузкових парків як сучасних засобів пішохідного туризму у фізичному вихованні школярів старших класів
О. В. Антонова, Ж. Л. Козіна, К. В. Ткаченко, В. В. Багацький
PDF
87-93
Особливості розвитку рухової функції у школярів молодшого шкільного віку
О. В. Іващенко, Д. Т. Мірошниченко, І. Г. Корх
PDF
93-96
Особливості рухової підготовленості школярів молодших класів
О. В. Іващенко, В. М. Любарська, В. І. Маковецький, В. І. Плаксін
PDF
96-98
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку шляхом комплексної спортивно-ігрової організації занять з фізичної культури
О. Ю. Ажиппо, С. В. Метик
PDF
98-101