№ 10 (2015)

Актуальні проблеми фізкультурної освіти

Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (21—22 травня 2015 року м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2015. — 100 с.

 

Зміст

Статті

Т. І. Гогіна, Ж. О. Цимбалюк
PDF
3-5
Ю. В. Голенкова, А. В. Скригін
PDF
6-8
С. В. Жицкий
PDF
9-10
О. В. Іващенко, А. Р. Головко
PDF
11-14
О. В. Іващенко, С. С. Єрмаков, С. В. Назаренко
PDF
15-20
О. В. Іващенко, Д. О. Прокопенков
PDF
21-24
О. В. Іващенко, В. С. Скорняков
PDF
25-28
О. В. Іващенко, С. С. Єрмаков, А. А. Тітаренко, В. І. Бекетов
PDF
29-32
О. В. Іващенко, Д. А. Спесивцев
PDF
33-36
А. В. Коптенков, Є. О. Демченко
PDF
37-40
С. М. Клімакова
PDF
41-44
Ж. Л. Козіна, Л. В. Кожухар, М. А. Вакслер, А. О. Тихонова
PDF
45-50
Ж. Л. Козіна, С. О. Триполка, Марек Кржемінські, П. А. Ободовський, О. О. Поляков, О. В. Козін, С. В. Козін
PDF
51-55
Т. М. Кравчук, О. С. Роганіна
PDF
56-59
С. І. Марченко, Є. Г. Захарова
PDF
60-62
C. І. Марченко, С. С. Козарь
PDF
63-65
В. І. Мірошниченко, С. В. Василюк
PDF
66-67
В. І. Мірошниченко, Д. Д. Веремій
PDF
68-70
В. І. Мірошниченко, В. В. Крижанівський
PDF
71-72
Ю. В. Мороз
PDF
73-74
В. О. Нарижний
PDF
75-76
Т. В. Ніжевська
PDF
77-79
C. А. Пашкевич, Н. І. Бондаренко, Г. Л. Нікуліна
PDF
80-82
І. К. Петрушко
PDF
83-85
Н. М. Санжарова, М. І. Д'якова
PDF
86-88
Р. Ю. Свічкар
PDF
89-91
М. В. Солодовникова
PDF
92-95
В. К. Хавалджи
PDF
96-98