Вплив танцювальних вправ на фізичну підготовленість старшокласниць

Тетяна Кравчук, Катерина Голівець

Анотація


У статті розкриті особливості застосування танцювальних вправ на уроках з фізичної культури в старших класах. Показано, що танцювальні вправи можуть і повинні включатися до процесу фізичного виховання старшокласників з метою розвитку сили, гнучкості, витривалості, координаційних здібностей, а також виховання культури рухів, музичності, танцювальності й естетичного смаку. Доведено, що використання танцювальних вправ класичної хореографії, ритмічної гімнастики та оздоровчої аеробіки під час уроків фізичної культури в старших класах сприяє підвищенню рівня розвитку гнучкості, сили та спритності.

Ключові слова


аеробіка; танець; ритмічна гімнастика; урок; учениці старших класів; фізична культура; хореографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Голенкова Ю.В. Вплив засобів ритміки і хореографії на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку / Ю.В. Голенкова, Н.І.Пальчук // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали ІХ Міжнародної електронної наукової конференції (28 квітня 2014 року м. Харків) / ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. — Харків: «ОВС», 2014

Кібальник О.Я. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків : автореф.дис... канд. наук: 24.00.02 / Кібальник Оксана Яківна. — Львів, 2008. — 22 с.

Кравчук Т.М. Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць / Т.М. Кравчук, Курочка О. // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали VІІI Міжнародної електронної коференції (24-25 квітня 2013 року м.Харків) / ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. — Харків: «ОВС», 2013. — С. 69-71.

Кравчук Т.М. Оздоровчі можливості використання танцювальних вправ у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів / Кравчук Т.М., Роганіна О.С. // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали Х Міжнародної електронної наукової конференції (21-22 травня 2015 року м.Харків). — ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. — Харків: «ОВС», 2015. — С. 56-59.

Кравчук Т.М. Особливості функціонального стану студенток у процесі занять оздоровчою аеробікою / Т.М. Кравчук, Н.М.Санжарова, Ю.В. Голенкова, І.А. Рядинська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2014. — Вип. 118. — Т. ІІІ. — С. 143.

Шевців У.С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : Дис... канд. наук: 24.00.02 / Шевців Уляна Станіславівна. — Львів, 2009. — 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.