Вплив засобів східних єдиноборств на розвиток прудкості у школярів середніх класів

Ю. В. Голенкова, А. В. Скригін

Анотація


У статті проаналізовано особливості розвитку прудкості у дітей середніх класів засобами східних єдиноборств, розроблений навчальний модуль «Тхеквондо». На підставі проведених тестів і їх результатів зроблені висновки  щодо позитивного впливу засобів зі східних єдиноборств на розвиток прудкості у дітей середніх класів

Ключові слова


варіативний модуль; єдиноборства; прудкість; розвиток; середні класи; тхеквондо; школярі

Повний текст:

PDF

Посилання


Зациорский В.М. Физические качества спортсмена /В. М. Зациорский. — М.: Физкультура и спорт, 1996. — 200с.

Ломейко В.Ф. Развитие двигательных качеств на уроках физической культуры / В.Ф.Ломейко. — Минск,1980. — 128 с.

Огарь Г.О. Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій / Г.О. Огарь, В.І. Ласиця, В.А. Санжаров // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2013. — Вип. 112. — Т.4. — С.177-180.

Санжарова Н.М. Влив засобів тхеквондо на рівень розвитку гнучкості хлопчиків молодшого шкільного віку / Н.М. Санжарова, М. Попова // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали VІІI Міжнародної електронної конференції (24-25 квітня 2013 року м. Харків) / ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. — Харків: «ОВС», 2013. — С. 38-40.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2001. — Ч.1. — 272 с.

Худолій О. М. Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 2. — С. 3-16. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.2.1012


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.